Napraw Swoje Księgi

BR Income Sp. z o.o. świadczy również usługi wyprowadzania zaległości księgowych oraz weryfikacji dotychczasowych rozliczeń z urzędami.

W oferowanej usłudze zapewniamy naszym klientom ponowne wprowadzenie wszystkich dokumentów do systemu księgowego, sprawdzenie kompletność i prawidłowość zapisów, weryfikację prawidłowość rozliczeń, sporządzenie poprawnych deklaracji podatkowych –  VAT, PIT, CIT oraz sprawozdań finansowych.

W imieniu naszych klientów kontaktujemy się z urzędami, wyjaśniamy i odpisujemy na pisma.

Oferowana przez nas usługa wyprowadzania zaległości uwolni Państwa firmę od  ewentualnych sankcji w przypadku kontroli z Urzędu Skarbowego lub z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i pozwoli spokojnie pracować nad rozwojem firmy.