Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałt oraz Pełne Księgi

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga podjęcia wielu decyzji, jedną z nich jest wybór odpowiedniego biura rachunkowego. Prawidłowo prowadzone księgi i dobra współpraca z księgową to jeden z głównych elementów sukcesu firmy.

Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach przyszłej współpracy oferujemy bezpłatne konsultacje, doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowanie a także sporządzenie dokumentów wymaganych przepisami prawa niezbędnych do zarejestrowania przedsiębiorstwa.

Każdemu klientowi zapewniamy kompleksową usługę w zakresie rachunkowości, rozliczeń podatkowych PIT, CIT oraz VAT.
• Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
• Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
• Prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
• Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług VAT
• Rozliczanie podatku od towarów i usług oraz sporządzanie i wysyłanie do urzędu skarbowego deklaracji VAT
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
• Ustalanie wysokości należnego podatku dochodowego oraz sporządzanie  informacji o wysokości osiągniętego dochodu/straty
• Sporządzanie bilansów i rachunków zysków i strat
• Sporządzanie zakładowego planu kont
• Kontrola i weryfikacja ksiąg
• Oraz wiele innych….